06.08.2021
Podmínky užití
  • Používání služby DatovaSchranka.eu je bezplatné. Limity pro objem zásilky, počet stažení a dobu uložení dat na serveru si volí uživatel před odesláním souboru.

  • Je zakázáno ukládat na datovaschranka.eu nelegální software, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států. Provozovatel si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu.

  • Provozovatel služby nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací.

  • Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů DatovaSchranka.eu jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Součástí informačního e-mailu může být reklamní sdělení provozovatele tohoto portálu nebo třetích stran. Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných e mailů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.